lovec.bg - Начало
logo safari-logo
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Новини
time 19:02
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
13 Aug

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
На 04.08.2020 г. „САФАРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.073-6311-C01 и наименование „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.  Договорът е сключен в изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

 

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева европейско съфинансиране и 1 500,00 лева национално съфинансиране. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

 

Продължителността на проектните дейности  е  3 месеца, с начална дата 04.08.2020 г. и крайна дата 04.11.2020 г.

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Галерия снимки
Коментари


брой
259
Новият брой на списанието
book
Най-четени
Най-гледани