lovec.bg - Начало
logo safari-logo
Малки трикове за много лов - изпитани хитрости

Технически материали и тестове
time 22:50
Малки трикове за много лов - изпитани хитрости
06 May

Най-интересното за ловеца е това, че той никога не спира да се учи. Всеки път, когато преследвате елен в гората, седите в чакалото или търсите прасето, сурнало се някъде в дола, имате възможност да поумнеете и помъдреете. Натрупани през годините, тези бисери на знанието ни правят по-добри ловци. По-долу ще ви представим една част от най-добрите съвети за успешна ловна стратегия и тактика.

 

1. Придвижвайте се много бавно.

Когато ловуват, да речем, на варда, повечето ловци не умеят да стоят дълго неподвижни. Опитайте се да използвате часовника си за тази цел. Определете си един период от време, в който да стоите мирно, примерно пет минути. По този начин ще бъдете принудени да пазите тишина и да не се движите през това време, а дори и по-дълго, ако се налага.

2. Спрете, ако чуете шум.

Ето една поговорка, която ни хрумва и ни напомня за страхотните сетива на дивите животни: „Звукът от счупената клонка се забравя бързо от ловеца, но се помни дълго от преследваното животно.”

Ако вдигате шум, спрете и изчакайте тихо, особено ако смятате, че наблизо има животни. Дивечът е в състояние дълго да чака и да се взира във Вашата посока. Ако не Ви види или подуши, може да продължи да се храни или да върши онова, което е правил преди да го обезпокоите.

3. Бърза крачка по време на лов

Всяко диво животно се стряска от крачките на ловците, когато те се движат по окапалата шума. Може да Ви се стори глупаво, но се опитайте да спринтирате от време на време на десетина-двайсет метра разстояние. Спрете и отново опитайте. Направете крачките си колкото може по-леки. Ще се учудите колко много звука, който издавате, прилича на този, който издава примерно катерицата, когато ровичка из шумата в гората.

4. Планирайте по-добра гонка.

Когато планираме гонка, обикновено поставяме постове отпред и по протежение на района, където ще гоним дивеча. Ако в дружинката си имате достатъчно хора, поставете пост и отзад, там, откъдето започва гонката. Прасетата често чакат ловците да отминат, после се промъкват обратно и бягат в обратна посока.

5. Гонете поединично.

Ако сте сам на лов, опитайте единична гонка. Изберете район, където вятърът духа от Вас към животните. Идеята е да ги вдигнете и да ги накарате да се раздвижат. Като прекосите веднъж района, направете кръг и отново се върнете там, откъдето сте тръгнали. Може би ще видите да се промъква някой и друг заблуден елен, нямайки представа къде точно се намира.

Ако номерът не мине, заемете позиция встрани от района, който сте обходили, и почакайте час-два. Може да зърнете някой елен, който се провира обратно, надявайки се, че опасността е преминала. Номерът обикновено минава в гъсталаците, където еленът се е укривал.

6. Подбирайте ориентиращи знаци.

Когато имате намерение да преследвате някое животно, като направите голям кръг и го издебнете отзад, лесно може да загубите ориентация, защото сменяте мястото си. Изберете някой предмет, който се забелязва на хоризонта и който лесно бихте разпознали, например голямо дърво, ограда или камък. Те ще Ви отведат на точното място.

7. Преценявайте движението на преследваното от Вас животно.

Опитайте се да отгатнете къде ще се намира животното, когато прекратите преследването. Преди да започнете преследването, го наблюдавайте достатъчно дълго, за да определите посоката и скоростта на неговото придвижване и дали то се храни или разхожда. В съответствие с това изберете своята посока на движение.

8. Преследвайте внимателно.

Ако преследвате животно, не забравяйте, че то помни следите си. Една действително прясна следа изисква по-скоро преследване от място, особено ако животното няма определена траектория, а се движи напосоки.

9. Коридорите за стрелба

Когато се качите на чакалото, тренирайте въображаема стрелба отгоре във всички посоки, откъдето животното може да се появи. След това се опитайте да отстраните клоните, които Ви пречат, ако може да ги достигнете, и заемете позиция, която изисква минимум движения и Ви позволява да се обръщате на всички страни.

10. Почистете боклуците при чакалото.

Ако чакате на земята или в близост до някое дърво, почистете листата наоколо с обувката си, така че мястото, където дебнете, да е обезшумено. Това ще елиминира ненужния шум, ако трябва да се раздвижите, когато животното наближи.

11. Наблюдение и повторно претърсване с бинокъл

Когато наблюдавате с бинокъл рано сутрин, оглеждайте внимателно по-тъмните места на хоризонта. Проверявайте навсякъде, но не залагайте само на едно поглеждане. От време на време отново фокусирайте вниманието си върху кътчета, които вече сте огледали. Бързо променящата се дневна светлина може да разкрие животни, които сте пропуснали при първия оглед или пък такива, които са излезли от дълбоките храсти и гората.

12. Когато сте по следа, се придвижвайте тихо.

Бъдете нащрек за плячката, която може да се укрива някъде пред Вас. Ако Ви придружават други ловци, комуникирайте помежду си с жестове. Отбелязвайте всяко петно кръв с книжна тоалетна кърпичка или с флагче, което трябва да отстраните след това.

13. Не се предавайте.

Често се случва една „добра” кървава следа, по която дълго сте вървели, да не Ви доведе до резултат. Това е лош знак, защото означава, че животното е все още здраво и не е фатално ранено. Не се предавайте! Започнете да се оглеждате за по-малки следи от кръв. Коленичете, ако е нужно, за да огледате мястото по-добре.

14. Отбележете мястото.

Ако ловувате в обрасло с храсти място и ударите едно животно от по-дълга дистанция, се помъчете да запаметите точното му положение по време на изстрела, особено ако трябва да отклоните погледа си и да извървите известно разстояние, за да се доберете до там. Жизнено необходимо е да откриете точното място, за да поемете по кървавата следа.

15. Внимавайте при внезапно падане на животното.

Ако едно животно падне веднага след изстрела, по-вероятно е да е избягало за разлика от друго, което не пада веднага, а първо пробягва известно разстояние. Животно, което пада на секундата, може да го прави вследствие на шока от изстрела, а след това да се съвземе и да избяга. Ако животното падне веднага, почакайте, без да се движите, и се подгответе за бърз втори изстрел.

16. Без прибързани преценки на око!

Понякога ловците доближават падналото животно и да го побутват с цевта на оръжието, за да се уверят, че то е мъртво. Това е глупаво. Последното нещо, което бихте желали да Ви се случи, е животното да скокне, когато сте приближили и не можете да реагирате. Наместо това хвърлете камък или клонка и наблюдавайте реакцията му. Ако очите на животното са затворени, то сигурно е още живо. Ако все още има признаци на живот, стреляйте в гърлото под брадичката, за да изпълните хуманния „купа де грация” (изстрел на милосърдието) и за да не загубите месото.

17. Търсете кръв и нависоко.

Когато преследвате ранено животно, не се вторачвайте само върху земята. Погледнете и по-нависоко по кората на дърветата, по връхчетата на тревите и стъблата на храстите. Понякога толкова старателно търсим следата по земята, че напълно забравяме за знаците, оставени по-високо.

18. Сладките местенца за едрия дивеч

Ако се намирате в дълбоката провинция и искате да се съсредоточите върху места, където е най-вероятно да откриете дивеч, е достатъчно да огледате някой висок, силно обрасъл хълм, без пътища или пътечки, водещи към ниското. Повечето ловци не обичат да се спускат надолу, към дола, защото знаят, че ще трябва да се катерят обратно. Мисълта за теглене на прасе или елен нагоре по стръмното е двойно по-ужасна. Това още повече ги кара да избягват тези места, които иначе са потенциално богати на дивеч.

19. Двойна облага от гонката

Ако сте научили, че някоя съседна ловна дружинка прави гонка, се разположете на достатъчно разстояние от района на групата, като се прикривате добре на място, където се очаква подгоненият дивеч да се появи. Това е приемливо от етична гледна точка, ако сте на разумно разстояние от дружинката и не се месите в гонката й.

20. Не следвайте водача.

Ако преследвате дивеч в снега и внезапно откриете, че друг ловец е стъпил на следата пред Вас, очевидно не си струва да го следвате. Наместо това бързо направете голям кръг и се опитайте да изчакате в засада. Има шанс ловеца отпред да изтика животното към Вас. Етиката изисква да бъдете на значително разстояние от другия ловец, което зависи от района на лова.

21. Спете удобно при нощуване сред природата.

Леглото в незатоплена палатка или колиба ще Ви държи студено през нощта, ако нямате подложка под спалния чувал. Ако не разполагате с такава, постелете дрехи, които да изолират студения въздух, тъй като изолацията на чувала се смачква под тежестта на тялото Ви и предлага слаба защита.

22. Вземете най-добрия чувал със себе си.

Осигурете си най-добрия спален чувал, когато ходите на лов в студено време - дори да сте на палатка или в колиба, където е запалена печка. Огънят ще угасне през нощта и температурата вътре просто ще се изравни с тази отвън. Леките летни спални чували стават само за лятото.

23. Яздене на кон в студено време

Язденето на кон в студено време ще Ви изстуди бързо, ако го правите по-продължително време. Загрейте, като се спуснете с коня надолу по някой склон. Това не само ще накара кръвта Ви да се раздвижи, но е добре и за коня, който се нуждае от почивка.

24. Не плашете фазаните.

Дивите фазани се плашат лесно от звука на колите, кучетата и човешките гласове. Повечето птици хукват да бягат или да летят само при вида на ловците. Паркирайте колкото можете по-далеч от мястото, където очаквате да ловувате, и тихо приближавайте.

25. Предотвратете изстинката от обилно изпотяване през зимата.

Изпотяването може да е най-големият Ви враг в един студен ден. Вземете всички мерки да се поддържате сухи дори ако това означава да свалите от себе си потните дрехи при минусови температури. Избягвайте да оставате изпотени дълго време на едно място. Ако седнете потни дори за кратко време, простудата Ви е гарантирана.

26. Търсене на патици с бинокъл

Когато сте на лов за патици близо до реки или езера, използвайте добър бинокъл. Той ще Ви спести много излишно ходене в този и без това труден лов.

Автор: Роберт АТАНАСОВ
Галерия снимки
Коментари
брой
259
Новият брой на списанието
book
Най-четени
Най-гледани